Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za ofiarne włączenie się w akcję zbierania datków na budowę domu hospicyjnego im. św. Ojca Pio dla dzieci w Zaleszanach (powiat starowolski, województwo podkarpackie). Z prośbą o zorganizowanie tej zbiórki zwróciła się do naszej szkoły fundacja „Z serca dla serca” z panem prezesem Karolem Czarneckim na czele. W akcję włączyły się takie osobistości, jak Agata Kornhauser – Duda, Robert Lewnadowski, a obraz Matki Boskiej Tulącej, który będzie znajdował się w kaplicy hospicyjnej, pobłogosławił papież Franciszek. Dzięki ofiarności naszej szkolnej społeczności, udało się zebrać kwotę 750 zł, którą przekazaliśmy na konto fundacji. Zorganizowaniem tej akcji zajęli się wolontariusze działający przy szkolnym Kole Pomocy Uczniom.