W dniu 25.09.2019r. odbyła się szkolna wycieczka do skansenu archeologicznego w Trzcinicy zwanego „Karpacką Troją”, oraz do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie. Zwiedzając skansen nasza młodzież mogła zobaczyć jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu. Uczniowie zwiedzili również teren grodziska oraz teren parku archeologicznego leżącego u jego podnóża. Kolejnym etapem zwiedzania było wejście do pawilonu wystawowego z przestrzenną salą ekspozycyjną , gdzie młodzież z zaciekawieniem słuchała opowieści przewodnika o życiu ludzi zamieszkujących obecną osadę. Uzupełnieniem opowieści był pokaz licznych eksponatów znalezionych na terenie grodziska. Jedną z atrakcji pobytu w „Karpackiej Troi” był udział naszej młodzieży w warsztatach ceramicznych, podczas których uczestnicy zapoznali się z historią wytwórczości ceramicznej, technikami lepienia i zdobienia naczyń. Uczniowie pod okiem pani instruktor wykonywali różne naczynia i formy ceramiczne, które po wypaleniu w piecu stały się ich własnością. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie. Uczniowie mogli zwiedzić wystawy stałe dotyczące dziejów Krosna, historię oświetlenia, gdzie wśród eksponatów dominują lampy naftowe, które tworzą najliczniejszą i najbardziej efektowną kolekcję lamp naftowych w Europie, kolejną zwiedzaną wystawą była ekspozycja „Szkło podkarpackich hut”, która prezentowała krośnieńskie dziedzictwo szklarskie. Wracając młodzież udała się na krośnieński rynek gdzie zapoznała się z historią tego miejsca i związane z tym wykopaliska archeologiczne, następnie pełni wrażeń uczniowie wrócili do domu.