Jak w poprzednich latach, również i w tym roku szkolnym przybył do starszych uczniów w naszej szkole dzielnicowy, aspirant Krzysztof Szajna. Prelekcja, którą wygłosił, dotyczyła głównie unikania zachowań ryzykownych przez młodzież. Prelegent przypomniał uczniom m. in. o konieczności posiadania stosownych uprawnień podczas poruszania się rowerem czy skuterem po drodze publicznej, a także o zakazie wyjeżdżania quadem na drogę – tym ostatnim pojazdem uczniowie mogą poruszać się tylko w obrębie własnego podwórka. Dzielnicowy przypomniał również o konieczności noszenia odblasków przez tych, którzy są uczestnikami ruchu drogowego – szczególnie w porach wieczornych. Zwrócił uwagę na to, jak cenne są przyjaźń i koleżeństwo nawiązywane w szkole podstawowej, które często trwają latami, a przeciwstawił im naganne zachowania, jakimi są akty agresji i przemocy rówieśniczej oraz wandalizmu, niejednokrotnie spotykane w zbiorowościach szkolnych. Policjant nie pominął również tematu związanego z używkami a przede wszystkim z ich szkodliwością dla zdrowia i życia człowieka. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami zadając dzielnicowemu różne pytania, np. o konsekwencje prawne zachowań, które mają znamiona czynów karalnych i przestępstw.