Dyrektor szkoły informuje, że 19.09.2019r. tj. czwartek odbędzie się spotkanie organizacyjne z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

17.00 Spotkanie ogólne na Sali gimnastycznej


17.30 Spotkania z wychowawcami:

Klasa „0a i 0b” – Oddział przedszkolny

Klasa „0c” – sala obok biblioteki

Klasa I  – sala 32

Klasa IIa – sala 31

Klasa IIb – sala 33

Klasa III – sala 34

Klasa IV – sala 30

Klasa V – sala 14

Klasa VI – sala 24

Klasa VII – sala 25

Klasa VIII – sala 23

18.15 Spotkanie Rady Rodziców na jadalni

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!