13 czerwca 2019r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłosiło wyniki I Ogólnopolskiego konkursu na symulację mediacji: „Mediacja ma moc”dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.
Nasz Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych ?pod opieką Pani Justyny Haduch nagrał filmik i znalazł się w gronie Laureatów konkursu, zdobywając III miejsce? w kategorii szkół podstawowych oraz klas III dotychczasowego gimnazjum.
GRATULUJEMY!!!????