Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. o godz. 900 w sali gimnastycznej SP w Zarszynie.
Msza Św. w Kościele w Zarszynie o godz. 800.

Po uroczystości wychowawcy zapraszają do klas po odbiór świadectw.

Pożegnanie Absolwentów w Domu Kultury dnia 18.06.2019r. o godz.
900 . Zapraszamy!