Dyrektor szkoły informuje, że 29.01.2019r. tj. wtorek odbędą się podsumowujące I półrocze spotkania z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

16.30 spotkania z wychowawcami  w klasach : I – III i „0”

17.00 spotkania z wychowawcami  w klasach : IV – VIII i oddziały gimnazjalne

Klasa „0b” – Oddział przedszkolny

Klasa Ia  – sala 31

Klasa Ib – sala 33

Klasa II – sala 34

Klasa III – sala 35

Klasa IV – sala 32

Klasa V – sala 24

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 23

Klasa VIII – sala 22

Klasa IIIa gim. – sala 25

Klasa IIIb gim. – sala 14

ZAPRASZAMY!