W dniu 3 kwietnia 2019 w Szkole Podstawowej w Zarszynie odbyła się czwarta już edycja gminnego konkursu czytelniczego zatytułowanego „Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji”. Organizatorami tej czytelniczej imprezy były – podobnie jak w poprzednich latach – Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz Biblioteka szkolna SP w Zarszynie, zaś patronat honorowy objęła Wójt Gminy Zarszyn. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu całej gminy. Każda z uczestniczących szkół reprezentowana była przez 1-3 dzieci. Łącznie do konkursu przystąpiło 13 osób, które prezentowały wybrany przez siebie wiersz z literatury dziecięcej. Jury brało pod uwagę zdolności aktorskie, charakteryzację oraz użycie i dobór rekwizytów.

W kategorii klas I-III zwycięstwo ex aequo wywalczyli sobie: duet ze SP w Pielni – Gabriela Gaździk i Bartosz Wijas fantastycznie prezentujący wiersz Hanny Niewiadomskiej pt. „Szklanka przechwalanka” oraz uczennica SP w Jaćmierzu – Julia Dąborowska, która brawurowo zaprezentowała „Kłamczuchę” Jana Brzechwy. Tuż za nimi uplasowała się uczennica reprezentująca SP w Zarszynie – Nikola  Komańska, która pięknie wyrecytowała wiersz zatytułowany „Odlot szpaków” autorstwa Stanisława Pagaczewskiego. Trzecie miejsce przypadło dziewczynkom z Odrzechowej – Milenie Adamskiej
i Natalii Rodzince za wykonanie wiersza „Sójka”.

Przedstawiciele klas IV-VI również godnie reprezentowali swoje szkoły. Bezapelacyjne zwyciężyła uczennica ze SP w Pielni – Zuzanna Sokołowska,  które brawurowo zainscenizowała przygody Kokoszek autorstwa Wandy Chotomkiej. Drugie miejsce zajęły ex aequo: Amelia Komańska z Zarszyna z wierszem „O rodzicach” Ludwika Jerzego Kerna oraz przedstawicielka Jaćmierza – Julia Wojnarowska, która zainscenizowała popularny wiersz „Na straganie”. Kolejne miejsca zajęli: Krystian Florian oraz Cristian Tutak z Długiego fantastycznie odgrywający scenkę z wiersza „Rogal i bułka” Hanny Niewiadomskiej. Na wyróżnienie zasłużyły także: Justyna Szychowska z Bażanówki oraz Weronika Starzewska z Odrzechowej. Wszyscy uczniowie pięknie zaprezentowali wybrane przez siebie utwory, nie zabrakło oryginalnych rekwizytów, jak i pomysłowej charakteryzacji.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Każde dziecko otrzymało także poczęstunek.

Niniejszy konkurs miał na celu promowanie czytelnictwa  w gminie Zarszyn oraz integrację dzieci z różnych miejscowości.