W związku z organizacją Egzaminów w dniach  od 10 do 17.04.2019 r.  uczniowie uczą się według harmonogramu:

W dniach 10,11,12.04.2019 r.:
oddział przedszkolny – bez zmian
klasy Ia, Ib, II, III, IV, VIII – przychodzą do szkoły (plan lekcji
w e-dzienniku),
– klasy V,VI,VII – dni wolne,
– klasy III a i III b gimnazjum – Egzamin Gimnazjalny (uczniowie mają przyjść na 8.15).

W tych dniach świetlica szkolna bez zmian.

W dniach 15,16,17.04.2019 r.:
oddział przedszkolny – bez zmian
– klasy V,VI,VII, IIIa gim i IIIb gim – przychodzą do szkoły (plan lekcji w e-dzienniku),
– klasy Ia, Ib, II, III, IV – dni wolne,
– klasa VIII – Egzamin Ósmoklasisty (uczniowie mają przyjść na 8.15).  

W tych dniach świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w godz. od 7.00-16.00 (dla zgłoszonych dzieci).

W dniach 18-23.04.2019r. – wiosenna przerwa świąteczna.