W związku z ogłoszoną przez MEN  akcją „Szkoła pamięta” i zbliżającym się Świętem Zmarłych uczniowie kl. VII i VII naszej szkoły wraz z nauczycielami podjęli działania związane z uczczeniem pamięci ofiar wojen i powstań narodowych,  zmarłych nauczycieli, księży , ludzi nauki i  społeczników pochodzących z naszej miejscowości.

Historia lokalna wspomina o wielu takich postaciach. Są to m.in. uczestnicy powstania styczniowego i listopadowego: Józef i Paweł Sandołowscy oraz Teofil Dracz, weterani pierwszej i drugiej wojny światowej (m. in. W. Czaja, J. Duda, J. Florian, S. Węgrzynowski, M. Ciupka, T. Florian, Z. Małek, H. Pietrzkiewicz, W. Czajnik, A. Folcik, A. Gebus, J. Gajewski, A. Orlik ), kurierzy Jan Łożański, Kazimierz Tyrkiel, działacze AK (ks. W. Krystyński), zamordowani w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, Dachau, Flossenburgu (ks. St. Węgrzynowski, bracia Tadeusz i Józef Florianowie), osoby, które oddały życie za wolność naszej Ojczyzny. Wspomina się również zasłużonego, przedwojennego lekarza, Teofila Hołuba, który podczas przechodzącego przez Zarszyn frontu z narażeniem życia śpieszył z pomocą medyczną tutejszym mieszkańcom, oraz naukowca, biologa, autora publikacji „Rocznik Sanocki”, Waleriana Bętkowskiego.

Krótką notę biograficzną uczestników powstań i wojen zaprezentowano uczniom starszych klas naszej szkoły tuż przed wejściem na lokalny cmentarz, potem na nagrobkach zapalono znicze i odmówiono modlitwę. Zapoznano również uczniów z miejscem zbiorowej mogiły mieszkańców poległych w czasie II wojny światowej, która znajduje się na lokalnym cmentarzu. Uczniowie zapalili także znicze na mogile 17 żołnierzy II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej, ofiar II wojny światowej, na grobach kapłanów oraz nauczycieli.

Przypomniano uczniom także o innych miejscach pamięci na terenie naszej miejscowości, między innymi: cmentarzu cholerycznym z 1848 roku, miejscach spoczynku żołnierzy radzieckiego i austro-węgierskiego znajdujących się w polach, za miejscowością, miejscu kaźni Żydów, które zostało upamiętnione obeliskiem, a także miejscu, w którym rozpoczynała się kurierska trasa Jaga – Kora, pokonywana przez Jana Łożańskiego. Osobliwym miejscem pamięci w naszej miejscowości jest także dąb znajdujący się przy kościele parafialnym w Zarszynie, pod którym spoczywa żołnierz austriacki.

W ramach podjętej akcji  zaplanowano również spotkanie uczniów z Laurą Barszczewicz, autorką tomiku opowiadań  „Lśnienie myśli” , wnuczką Rudolfa Probsta – bohatera II wojny światowej, a także prezentację multimedialną na temat działalności konspiracyjnej polskiego Hansa Klossa, czyli Rudolfa Probsta.

Wyrażamy nadzieję, że nasi uczniowie będą pielęgnować pamięć o bohaterach, którzy na trwałe zapisali chlubną kartę  w  historii naszej miejscowości.