Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole miała charakter szczególny, zbiegła się bowiem z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dla uczczenia tego wydarzenia nasi uczniowie włączyli się do akcji „Przerwany marsz…”, która jest symbolicznym dokończeniem w dniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Dlatego też nowy rok szkolny przywitaliśmy wspólnie z osobami starszymi, przedstawicielami pokolenia Dzieci Wojny. Gośćmi honorowymi dzisiejszej uroczystości były panie z Dziennego Domu Seniora w Zarszynie, świadkowie tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. Obecni byli również: z-ca Wójta Gminy Zarszyn, p. Adrian Herbut oraz dyrektor CUW, p. Sebastian Bętkowski.

            Tradycyjnie nowy rok szkolny rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym z udziałem uczniów, ich rodziców, dziadków i nauczycieli. Po jej zakończeniu wszyscy obecni udali się do szkoły, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Kulminacyjnym punktem programu było wspólne odśpiewanie przez zebranych „Mazurka Dąbrowskiego” oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów klas II i VIII, nawiązująca do tragedii Września 1939 roku. Po występie uczniów pani dyrektor, Anna Ćwiąkała, przedstawiła informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i poprosiła o głos z-cę Wójta, p. A. Herbuta, który z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył życzenia nauczycielom i uczniom. Następnie uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami, a panie seniorki zaproszono do szkolnej świetlicy na skromny poczęstunek.

            Mamy nadzieję, że obecność na dzisiejszej uroczystości przedstawicieli pokolenia Dzieci Wojny będzie początkiem międzypokoleniowego dialogu, który stanie się cennym doświadczeniem dla wszystkich naszych uczniów.