W piątek 6 września 2019r. Nasza Szkoła przyłączyła się do akcji NARODOWE CZYTANIE?
Zaproszonym gościom i uczniom Polskie Nowele czytali m. in. Pani Wójt Magdalena Gajewska, Pani Kierownik GBP Agnieszka Bieleń, Wicedyrektor Jacek Leszczyński, Polonistka Anna Konieczna, przedstawiciel DDS Urszula Kramarczyk i uczeń klasy 6 Julian Semenowicz. Dziękujemy wszystkim za udział?