Gmina Zarszyn pozyskała kolejne dofinansowanie w kwocie 149 520,00 zł. Tym razem na rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 267 uczestników. Jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania ze szkoleń jest wiek od 25-74 lat.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Działam w sieciach społecznościowych”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”

Jeden moduł szkoleniowy organizowany będzie w trybie weekendowych spotkań: 2 dni po 8 godzin dydaktycznych lub 4 dni po 4 godziny dydaktyczne (przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut). Dla uczestników projektu planowany jest zakup 24 komputerów przenośnych. Sprzęt zakupiony w trakcie projektu zostanie przekazany do wybranych szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn po zakończeniu realizacji projektu.

Szkolenia będą się odbywać w okresie od lipca 2019 r. do marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu, w Zarszynie  i w Nowosielcach.

W celu zapisania się na jeden z w/w tematów szkolenia należy wypełnić deklarację udziału w  Urzędzie Gminy Zarszyn – pokój nr 10. Można to uczynić również u dyrektorów szkół w Jaćmierzu, w Zarszynie i w Nowosielcach.

Koordynator projektu – Agnieszka Jakiel