Dyrektor szkoły informuje, że odbędą się śródroczne spotkania
z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

28.03.2019r. tj. czwartek

16.00 spotkania z wychowawcami  w klasach: I – III 
16.15 spotkania z wychowawcami w klasach:  „0a”, „0b”

16.30 spotkania z wychowawcami  w klasach : IV, VI, VII, VIII
i oddziały gimnazjalne

Klasa „0a i 0b” – Oddział przedszkolny

Klasa Ia  – sala 31

Klasa Ib – sala 33

Klasa II – sala 34

Klasa III – sala 35

Klasa IV – sala 32

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 23

Klasa VIII – sala 22

Klasa IIIa gim. – sala 24

Klasa IIIb gim. – sala 14


Rada Rodziców ZAPRASZA na obowiązkowe spotkanie o godzinie 17.30 (jadalnia).


29.03.2019r. tj. piątek

17.00 spotkanie z wychowawcą  w klasie V

Klasa V – sala 24