W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego i zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów, zaproszono do naszej szkoły policjantki z Powiatowej Komendy Policji w Sanoku. Prelekcja, którą wygłosiły do starszych uczniów, odbyła się w dniu 21 września w sali gimnastycznej.

Policjantki zwróciły szczególną uwagę uczniów na zachowanie bezpieczeństwa w sieci.  Stwierdziły, że przestępstwa w sieci są „palącym problemem”  w ostatnich czasach, nie tylko w okresie zdalnego nauczania. Jak wskazały, dotyczy on zagrożeń wynikających z korzystania z portali społecznościowych przez dzieci i młodzież a także niewłaściwego wykorzystywania telefonów komórkowych często wymykającego się spod kontroli rodziców. Uświadomiły również uczniów o nowych, surowych przepisach prawnych związanych z popełnianiem przez dzieci tego typu przestępstw.

Prelegentki przekazały także inne, cenne informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w szkole i na drodze publicznej, a także zwróciły uwagę uczniom na to, aby na co dzień przestrzegali zasad kultury społecznej, wzajemnej tolerancji, akceptacji, przyjaźni i koleżeństwa, okazywali szacunek osobom dorosłym. Podkreśliły konieczność przestrzegania zasad higieny i procedur związanych z pandemią COVID-19.

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami zachowania bezpieczeństwa.