W roku szkolnym 2020/2021 Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim (obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu) dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych konkursy z:
języka polskiego, matematyki, historii, biologii,
chemii, fizyki, geografii, języka francuskiego,
języka angielskiego, języka niemieckiego,
języka hiszpańskiego, języka ukraińskiego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursów
 ich terminarzem, które dostępne są na stronie
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie…