Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 10 kwietnia 2020r. zdalne nauczanie zostaje wydłużone do 26 kwietnia 2020r. Zostanie również zmieniony harmonogram egzaminów ósmoklasisty oraz terminarz rekrutacji do szkół średnich. O terminach tych będziemy Państwa i uczniów klasy VIII informować niezwłocznie po ukazaniu się informacji.