Szanowni Rodzice!
Zgodnie z informacją podaną do wiadomości we wrześniu 2020r.
2 listopada 2020r. jest DNIEM WOLNYM od zajęć edukacyjnych.

ŚWIETLICA SZKOLNA jest czynna w godz. od 7.00 do 16.00
W TYM DNIU NIE ZAPEWNIAMY POSIŁKU

Rodzice uczniów, którzy w tym dniu chcą skorzystać z opieki świetlicowej proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie na numer szkoły 134671016
do dnia 30.10.2020 r.