Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. w klasach 4-8 nauka odbywać się będzie w sposób zdalny.

Szczegółowe informacje dostępne na e-dzienniku.

Oddział przedszkolny i klasy 1-3 pracują bez zmian.