Drodzy uczniowie klasy 8, Rodzice i Nauczyciele!
Zgodnie z informacjami MEN i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy po klasie ósmej odbędą się 16, 17 i 18 czerwca.
Prosimy o zapoznanie się z:
1. Harmonogramem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3a.pdf
2. Informacją CKE: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200515%20Wytyczne%20dot%20egzamin%C3%B3w%20-%20po%20korekcie.pdf
3. Wytycznymi (bardzo ważne): http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf
4. Plakat: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg

Dokładne informacje będą przekazywane Państwu i uczniom na bieżąco.