Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. Zorganizowane zajęcia są dobrowolne i nieobowiązkowe. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że pozostali uczniowie objęci będą w dalszym ciągu nauką zdalną. Zgłoszenia dzieci należny dokonywać u wychowawców klas/grup do 21 maja 2020r. (czwartek) do godziny 9.00. Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia od dnia 25 maja 2020 r. jest Oświadczenie (załącznik nr 1) i Deklaracja (załącznik nr 2).

Prosimy wypełnić wymagane dokumenty i przesłać scan lub zdjęcie na adres e-mailowy szkoły: spzarszyn@o2.pl  do czwartku – 21 maja 2020r. do godziny 9.00. Oryginał dokumentów należy przynieść ze sobą przyprowadzając dziecko do szkoły.

Od 25 maja 2020r. uczniowie klasy VIII mogą umawiać się z nauczycielami na konsultacje na terenie szkoły. Konsultacje będą odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach bezpieczeństwa oraz zgodnie z harmonogramem konsultacji. Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą korzystać dodatkowo uczniowie klas IV-VII. Zgłoszenia uczniów na konsultacje należny dokonywać u nauczycieli. Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na konsultacje jest Oświadczenie (załącznik nr 1), Deklaracja (załącznik nr 2) i Zgoda (załącznik nr 6). Dokumenty uczeń musi dostarczyć przychodząc do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa i załącznikami:

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Konsultacje nauczycielskie – harmonogram

Załącznik nr 6