Szanowani Państwo!

W związku z decyzją o przedłużeniu NAUCZANIA ZDALNEGO Dyrektor informuje:

  1. W okresie od 9.11. do 29.11. 2020 r. uczniowie wszystkich klas I-VIII objęci będą nauczaniem zdalnym zgodnie z regulaminem pracy zdalnej.
  2. Oddział Przedszkolny będzie uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  3. Obiady wydawane będę tylko dla Oddziału Przedszkolnego.
  4. Zajęcia Świetlicowe od 7.00-16.00 prowadzone będą dla dzieci, których Rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19. Zgłoszenia w sekretariacie lub u wychowawcy.
  1. Biblioteka Szkolna jest czynna codziennie od godz. 9.00 do 12.00.
  1. Pedagog Szkolny pełni dyżur w szkole w poniedziałek 11.00-13.00 i piątek 10.00-12.00.

         7. Psycholog pełni dyżur w szkole w środę 10.00-15.00 i piątek         12.30-15.00.

Regulamin nauki zdalnej klasy 1-3

Regulamin nauki zdalnej klasy 4-8