Komenda Powiatowa Policji w Sanoku informuje o możliwości wzięcia udziału w dwóch konkursach –  plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem  „Bezpieczne wakacje 2020” oraz wojewódzkim konkursie na profilaktyczny spot filmowy. Realizacja konkursów odbywać się będzie w terminach od 1 lipca  do 9 października 2020r.

Konkurs na profilaktyczny spot filmowy prowadzony będzie wyłącznie na szczeblu wojewódzkim tzn.   szkoły, które przystąpią do niego będą przesyłały w terminie do 9  października 2020 r. gotowe spoty filmowe bezpośrednio do Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Nadmieniam, że konkurs na profilaktyczny spot filmowy jest adresowany do uczniów w wieku 10-15 lat.  Obowiązkowo do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego osoby, która nie ukończyła 18 roku życia na udział  w wojewódzkim konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Natomiast prace plastyczne dotyczące konkursu pn. „Bezpieczne wakacje 2020” należy przesyłać w terminie do 9 października 2020 r. do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Konkurs prac plastycznych pod hasłem „ Bezpieczne Wakacje 2020” jest adresowany do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych  6 – 9 lat, 10 – 12 lat  oraz 13 – 15 lat.  Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę przedstawiciela ustawowego osoby  która nie ukończyła 18 roku życia na udział w wojewódzkim konkursie prac plastycznych pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2020”.

W przypadku zainteresowania szkoły udziałem w przedmiotowych konkursach proszę o zapoznanie się treścią regulaminów na stronie internetowej podkarpackiej Policji www.podkarpacka.policja.gov.pl.

W załączeniu  regulamin ww. konkursu wraz ze zgodą przedstawiciela  ustawowego.      

W razie pytań i wątpliwości szczegółowych informacji na temat konkursów udzielą policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Sanoku             tel. 0-13 4657343,  faks. 013 4657349.

Regulamin konkursu Bezp.Wak. 2020-1