Szanowni Państwo!

Od 3 sierpnia 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego  mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w ramach dyżuru grup przedszkolnych z roku 2019/2020. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach bezpieczeństwa.

Zgłoszenia dzieci należny dokonywać u wychowawców grup do 30 lipca 2020r. (czwartek) do godziny 9.00.

Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia od dnia 3 sierpnia 2020 r. jest Oświadczenie (załącznik nr 1) i Deklaracja (załącznik nr 2).

Prosimy wypełnić wymagane dokumenty i przesłać scan lub zdjęcie na adres e-mailowy szkoły: spzarszyn@o2.pl  do czwartku – 30 lipca 2020r. do godziny 9.00. Oryginał dokumentów należy przynieść ze sobą przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Procedury bezpieczeństwa aktualizacja od 3 sierpnia 2020r.

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA od 3 sierpnia 2020r.