Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe realizuje projekt „Społeczne  Repozytorium Doświadczeń” (srd.luten.edu.pl <http://srd.luten.edu.pl>  ) współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) ze środków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO).   Mottem przewodnim projektu jest indiańskie przysłowie „Nie daruj  głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. W ramach projektu LuTEN stworzył pierwsze w kraju Repozytorium Doświadczeń (RD)  – bibliotekę zestawów doświadczalnych z fizyki, informatyki i przyrody  złożonych w walizki tematyczne, zróżnicowane ze względu na poziom  kształcenia – od edukacji wczesnoszkolnej, aż po zaawansowane  zagadnienia omawiane w szkole średniej. Walizki te możecie Państwo  wypożyczać. Wśród zasobów znajdziecie Państwo nie tylko gotowe zestawy  doświadczalne do wykorzystania wg własnego pomysłu, ale również  przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę gotowe scenariusze zajęć oraz  materiały wspierające realizację zajęć. Zespół Projektowy jest również  przygotowany do przeprowadzenia nieodpłatnych zajęć z wykorzystaniem  zasobów RD w placówkach wypożyczających zasoby RD.

W ramach projektu w terminie od września do listopada nieodpłatnie  możecie Państwo wypożyczać walizki RD i wspierać się ich zasobami w  realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. System  rezerwacji walizek ZOSTAŁ JUŻ URUCHOMIONY. Zachęcamy do zapoznania się  z naszą ofertą dostępną na stronie projektu srd.luten.edu.pl  <http://srd.luten.edu.pl>  i składania rezerwacji.

Informujemy również o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do konkursu Aktywni  Eksperymentatorzy. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy chcą  pokazać innym jak realizują doświadczenia, mają okazję zgłosić swoje  prace indywidualne lub zbiorowe w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy.  Wystarczy Wykonać doświadczenie  i udokumentować ten proces:  nagrywając krótki (do 30 s) film,  lub wykonując zdjęcia (max. 6) z  krótkim opisem (do pół str. A4),a następnie przesłać przygotowany  materiał za pośrednictwem strony internetowejsrd.luten.edu.pl  <http://internetowejsrd.luten.edu.pl> . Prace uczestników będą  zasilały internetowe repozytorium aktywnych eksperymentatorów  umożliwiając innym oglądanie przebiegu realizacji doświadczeń.

Ulotka_RD_2-scalone