W związku z trwającym  od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:
I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI
II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII
Na prace czekamy do 9 października 2020 r.
Więcej informacji na: www.rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy

Adres e-mail do kontaktu: rzeszow.konkursy@stat.gov.pl