Informujemy, że na cały czas trwania nauczania zdalnego został utworzony dyżur psychologa szkolnego. Kontaktować można się e-mailowo pod adresem psycholog.szkolny.kontakt@gmail.com lub za pośrednictwem e-dziennika. Skrzynka jest sprawdzana codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. W szczególnych wypadkach, po wcześniejszym kontakcie e-mailowym istnieje możliwość uzgodnienia rozmowy telefonicznej.