Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach