Dyrektor informuję, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2020/2021 – 25, 26, 27 maja 2021r. – Egzaminy ÓsmoklasistyDNIAMI WOLNYMI od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII. W tych dniach nie będzie również prowadzona NAUKA ZDALNA.

Drodzy ósmoklasiści!

Jesteśmy pewni, że lata wytężonej pracy, nabywania wiadomości, wielu niezbędnych umiejętności, realizowania się w działalności szkolnej i pozaszkolnej, wszechstronnego rozwoju intelektualnego pozwolą Wam osiągnąć rezultaty o jakich marzycie.

Życzymy Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Życzymy także, aby wyniki, które uzyskacie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń. Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do wymarzonej szkoły i zrealizuje swoje zamierzenia.

Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz wiara we własne siły i wiedzę. Połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Ogromu szczęścia, łatwych zadań i trafienia w wymarzone tematy! Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!

Ufamy, że przystąpicie do egzaminu z należytą rozwagą, przypominamy również o stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania podczas egzaminu.

Życzymy Wam wszystkim powodzenia i zadowolenia z uzyskanych rezultatów, trzymamy kciuki!

Dyrekcja szkoły i nauczyciele