Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Przed Wszystkimi stoi wizja powrotu dzieci  klas 4-8 do nauki stacjonarnej. Wiemy, że oprócz radości z perspektywy spotkania się na żywo, uczniowie mają różne obawy i lęki, po tak długim okresie zdalnego nauczania. Nasi nauczyciele, pedagog, psycholog chcą bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły. Pracujemy nad zniwelowanie negatywnych skutków spowodowanych długotrwałym okresem nauki zdalnej. Z tego powodu najbliższe tygodnie planujemy wykorzystać na odbudowanie relacji i zaufania. To będzie czas na spokojny powrót do normalności  całej społeczności szkolnej.

  1. Potrzebujemy odbudować więzi koleżeńskie i relacje uczniowie – nauczyciele,
  2. Potrzebujemy przypomnieć, jak to jest być znowu razem w szkole,
  3. Potrzebujemy stworzyć możliwość wspólnej rozmowy i opowiadania o tym co było trudne.

Dlatego przystępujemy do Ogólnopolskiej kampanii „Tydzień ulgi” i w czasie nauczania hybrydowego podzielimy się wspólną radością z powrotu do szkoły, nie będziemy pisać sprawdzianów, zadawać zadań domowych i sprawdzać zeszytów z okresu nauki zdalnej.
W okresie do końca roku szkolnego skupiamy się na utrwalaniu wiedzy i umiejętności  porozumienia z uczniami, korzystamy z projektów i prezentacji uczniowskich, przy odpowiedziach ustnych preferujemy uczniów chętnych do odpowiedzi i zachęcamy do uzupełnienia braków.

Od poniedziałku, 17 maja lekcje zgodnie z planem w e-dzienniku w naszej szkole odbywać się będą w systemie STACJONARNYM w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III oraz w systemie HYBRYDOWYM w klasach IV-VIII według następującego harmonogramu:

Harmonogram nauczania hybrydowego od 17 maja 2021

Przypominamy o reżimie sanitarnym: dezynfekcji rąk, dystansie pomiędzy klasami i maseczkach w szatni, na korytarzach oraz przy okazji korzystania z sanitariatów.