Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyli się zdalnie.

Na dotychczasowych zasadach czyli stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały grupy przedszkolne.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym przerwa świąteczna trwa od 31 marca (środa) do 6 kwietnia (wtorek), w tych dniach nie będzie nauki zdalnej i opieki przedszkolnej.

Dodatkowo szkoła organizuje opiekę świetlicową  dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Dzieci na świetlicę proszę zgłaszać telefonicznie w sekretariacie z jednodniowym wyprzedzeniem.

Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji klas I-III i przypominamy Regulamin zdalnego nauczania

Plan lekcji kl. I-III zdalna od 22 marca

Regulamin nauki zdalnej klasy 1-3