Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 zostały podane do wiadomości poprzez wywieszenie listy na drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego. Informację można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły: tel. 134671016.