Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

Informuję, że od 4 do maja 2021 r. zajęcia lekcyjne dla klas 1-3 odbywać się będą stacjonarnie wg dotychczasowego planu lekcji oraz zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z istniejąca pandemią.

  • Uczniowie z danej grupy przychodzą do szkoły o różnych godzinach zgodnie z Indywidualnymi planami lekcji obowiązującym od 24 maja 2021r. (zał. 4 do Procedury).
  • Wchodzą wejściem od ulicy Szkolnej!
  • Dzieci z klas 1-3 zapisane na obiady lub na świetlicę, korzystają z tych form na warunkach sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych. Zajęcia świetlicowe będą organizowane w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Świetlica pracuje od 6.55 do rozpoczęcia lekcji i od zakończenia lekcji do 16.00.

Klasy  4 – 8 do 14 maja kontynuują naukę w trybie zdalnym, tj. lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego rozkładu zajęć zgodnie z Regulaminem zdalnego nauczania obowiązującym od dnia 9 listopada 2020r.

Na dotychczasowych zasadach czyli stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały grupy przedszkolne.

plan – kl. I-III od 04.05.21

Procedury-bezpieczenstwa-w-okresie-pandemii-od-18-stycznia-2021