Dagmara Zawada, uczennica klasy 8 została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Laureatami konkursu z matematyki w województwie podkarpackim zostało tylko 38 uczniów z najlepszymi wynikami. Dagmara była druga. Znalezienie się w ścisłej czołówce najlepszych matematyków w województwie nie należało do najłatwiejszych zadań, co niewątpliwie świadczy o wielkim zaangażowaniu i doskonałym przygotowaniu naszej uczennicy. Dagmara zdobyła wiele przywilejów. Osiągnięcie zostanie wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, tuż obok celującej oceny z matematyki. Uczennica zwolniona jest także z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty oraz ma pierwszeństwo w rekrutacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Udział w nich wymaga zarówno od ucznia, jaki i przygotowującego go nauczyciela, ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin pracy. Na wszystkich stopniach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwiązywali pisemny test zawierający zadania z matematyki. Zagadnienia często znacznie wykraczały poza program szkolny, zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia. Nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata. Dagmara każdy etap konkursu traktowała jak poważne wyzwanie, z którego wywiązywała się wzorowo, a wielomiesięczny wysiłek zaowocował sukcesem. Uczennicę do konkursu przez wiele lat przygotowywali nauczyciele p. Anna Ćwiąkała, p. Zofia Konieczna i P. Adam Gebus. Gratulujemy!