Szanowani Państwo!

W związku z decyzją MEiN o wprowadzeniu NAUCZANIA ZDALNEGO w okresie od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.

Dyrektor Szkoły  informuje:

  1. Oddział Przedszkolny będzie uczestniczył w zajęciach na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  2. Dla  dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów klas I-VIII prowadzone będą na terenie szkoły zajęcia rewalidacyjne.
  3. Zajęcia Świetlicowe będą dla dzieci z klas I-III, którym rodzice nie są w stanie zapewnić żadnej opieki, zgłoszonych w terminie u wychowawcy.
  4. Dla dzieci na świetlicy nie będzie zapewnionych obiadów.
  5. Uczniowie klas I- VIII w dniach 20, 21, 22 grudnia 2021r. i 3, 4, 5 stycznia 2022r. objęci będą nauczaniem zdalnym: lekcje odbywać się będą za pomocą aplikacji Microsoft Teams, wszyscy uczniowie otrzymali loginy i hasła do aplikacji  (jeśli uczeń nie posiada loginu  i hasła, prosimy o kontakt z sekretariatem), wszystkie lekcje odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym  planem  lekcji, tematy lekcji i frekwencja uczniów będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

REGULAMIN:

Regulamin nauki zdalnej klasy 1-8