15 grudnia odbyło się w Urzędzie Gminy Zarszyn pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Zarszyn. Przewodniczącą Rady została wybrana uczennica naszej szkoły – Amelia Komańska z klasy VIII, drugą radną reprezentującą Zarszyn jest Klaudia Chorążak z klasy VII. Jej powstanie zainicjowała i wystąpiła z wnioskiem o jej utworzenie Wójt Gminy Zarszyn Magdalena Gajewska. Rada tworzona jest przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, zorganizowanych w szkołach z terenu Gminy Zarszyn. Do zadań młodzieżowej rady należy w szczególności: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy.

http://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=51&artykul=5123&akcja=artykul