O tym, że zawiłe, spędzające sen z powiek większości uczniów reguły ortograficzne da się… oswoić, przekonali się uczestnicy Międzypowiatowego Konkursu „Wirtualne Potyczki Ortograficzne” zorganizowanego przez CDN w Sanoku. Uroczystość podsumowania konkursu, w którym wzięło udział 45 uczniów ze szkół powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego i brzozowskiego, była dla nas szczególnie miła, gdyż I nagrodę w kategorii klas VII – VIII zdobyli nasi uczniowie: JACEK GBURYK I JULEK SEMENOWICZ z klasy VII. Obaj chłopcy włożyli sporo pracy i wysiłku, by przygotować w programie komputerowym PowerPoint prezentację konkursową zawierającą ciekawe i oryginalne zadania, które mogłyby zachęcić innych do pogłębiania swojej wiedzy na temat polskiej ortografii i frazeologii. Komisja konkursowa doceniła kreatywność i wyobraźnię twórczą Julka i Jacka oraz oryginalność, różnorodność i poprawność merytoryczną przygotowanych przez nich zadań, przyznając ich prezentacji największą liczbę punktów.
Laureaci, nagrodzeni przez organizatorów konkursu książkami i pucharem, udowodnili, że programy komputerowe z powodzeniem wykorzystać można do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych. A każdy uczeń naszej szkoły, rozwiązując zadania zaproponowane w zwycięskiej prezentacji, już niebawem przekona się, czy zasługuje na skarb przewidziany dla mistrzów ortografii…