W dniu 7 maja 2021r. uczniowie klasy 7 i 8 brali udział online w realizacji programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”, którego celem było podniesienie wiedzy oraz świadomości prawnej wśród młodzieży. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się dlaczego ludzie stworzyli prawo?, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?, jakie prawa ma konsument?, czym jest stalking?, jak reagować na prześladowania w szkole?, jaką ponosimy odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie. Lekcje wzbogacone zostały projekcją filmów prezentujących zjawisko stalkingu i przemocy w szkole. Zajęcia uświadomiły uczniom skutki prawnych prześladowań przez rówieśników, kształtowały pozytywne postawy proobywatelskie oraz przypomniały o przestrzeganiu i szacunku do prawa.