8 czerwca uczestniczyliśmy online w VI Kongresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Rzeszowie zorganizowanym przez Podkarpackie Centrum Mediacji i Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Nasz Klub „M jak Mediator”  przedstawiał swoją działalność i dzielił się swoimi doświadczeniami oraz wziął udział w „Quizie wiedzy o mediacjach”. Opiekun koła Pani Justyna Haduch  wypowiadała się na temat komunikacji oraz przedstawiła propozycje zabaw i gier do wykorzystania przez nauczycieli. Zachęcamy do tworzenia Klubów w innych szkołach.