W ramach działania Szkolnego Klubu Sportowego w okresie październik 2020- czerwiec 2021 grupa uczniów z klasy III i IV uczestniczyła w zajęciach ogólnorozwojowych z zakresu pływania na basenie MOSiR Sanok pod opieką Pana Rafała Komańskiego.

Bardzo dziękujemy Pani Wójt Gminy Zarszyn za dofinansowanie kosztów transportu naszych uczniów na te zajęcia, które sprawiły im wiele radości.