Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji „Polakom na Ukrainie” zebrane artykuły trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości w tygodniu poprzedzającym okres Świat Bożego Narodzenia.