W dniu 14 września uczniowie z Szkoły Podstawowej w Zarszynie, jak co roku, brali udział w Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczna, 29. już edycja odbywała się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Przedszkolaki i dzieci z klas I-III, pod opieką wychowawców, sprzątały obejście szkoły, boiska szkolnego, ulic w okolicy szkoły. Natomiast uczniowie klas starszych rozpoczęli Akcję na boisku szkolnym, gdzie przywitała ich p. Aneta Woźniak – z-ca Wójta Gminy Zarszyn, p. Anna Niemiec z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej oraz p. Agata Oskarbska- edukator, pracownik firmy Transsprzęt.
Uczniowie, podzieleni na cztery grupy, zaopatrzeni w rękawiczki i worki, sprzątali ulice Zarszyna i Posady Zarszyńskiej. Wszyscy bardzo dzielnie się spisali, efektem ich pracy było 16 worków posegregowanych śmieci.
Druga część dzisiejszej Akcji miała wymiar edukacyjny. W CDP wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prelekcji nt. segregacji i ponownego wykorzystania śmieci. Zorganizowany został konkurs dla chętnych uczniów, wyłoniono zwycięzców, którzy nagrodzeni zostali brawami i nagrodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Na pewno największą atrakcją dzisiejszego dnia było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasy.
Serdecznie chcemy podziękować organizatorom, opiekunom oraz wszystkim uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem sprzątali świat.