Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze dla uczniów klas I, II oraz oddziałów przedszkolnych w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej z okazji Dnia Jeża. Bardzo dziękujemy Pani Ani Niemiec za zaproszenie oraz interesujące zajęcia.