Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Gminy w Zarszynie – WYNIKI
Dnia 14.11.2022 r. w obwodzie wyborczym nr 7 tj. w Szkole Podstawowej w Zarszynie przeprowadzone zostały uzupełniające Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Zarszynie.
Komisja wyborcza sporządziła protokół, z którego wynika, że spośród zgłoszonych kandydatów: Maja Zimak, Aleksandra Owsik, Szymon Małek oraz Tomasz Małek – szkołę reprezentować będzie uczeń klasy siódmej – Tomasz Małek uzyskując największą liczbę głosów. W wyborach brało udział 70 uczniów klas IV-VIII.