Spotkanie przedszkolaków z panią psycholog Justyną Haduch. Temat spotkania brzmiał „Każdy inny wszyscy tacy sami, z tolerancją nam do twarzy”. Dzieci miały okazję do pogadanki nt. odmienności i podobieństw między sobą. Wytłumaczone zostało także trudne pojęcie charakteryzujące tolerancję. Maluszki pooglądały teledysk „Kolorowe dzieci” – gdzie mogły zobaczyć zdjęcia dzieci z całego świata. Pani Justyna zapoznała dzieci z Słoniem Elmerem, który był inny niż wszystkie słonie. Na koniec wspólnie wykonali swojego kolorowego Elmerka.