Dyrektor szkoły informuje, że śródroczne spotkania wychowawców z Rodzicami odbędą wg następującego harmonogramu:

W dniu 23.11.2022 r. tj. środa – klasy I-III i grupa 0c:

Klasa I  – sala 31 – Rozmowy indywidualne wg ustaleń z wychowawcą (informacja na e-dzienniku)

Klasa II – sala 34  – Rozmowy indywidualne wg ustaleń z wychowawcą (informacja na e-dzienniku)

Klasa III – sala 33 – godz. 17.00

Grupa 0c – sala 0c – godz. 16.00

– W dniu 24.11.2022 r. tj. czwartek klasy IV-VIII
 Klasa IV – sala 23 – godz.17.00

Klasa V – sala 14 – Rozmowy indywidualne wg ustaleń z wychowawcą (informacja na e-dzienniku)

Klasa VI – sala 22 – godz.17.00

Klasa VII – sala 25 – godz.17.00

Klasa VIII – sala 24 – godz.17.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!