Uczniowie klas I-III uczestniczyli w grudniu w zajęciach profilaktycznych z rekomendacji KO w Rzeszowie – Grypa „ Co zrobić, aby się nie zarazić?”.