W dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Policji w Besku, którzy przeprowadzili pogadankę profilaktyczną dla klasy VII i VIII na temat zachowania się w szkole i poza nią. Dziękujemy.