Dyrektor informuje, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2021/2022 dzień 17 czerwca 2022 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Oddział przedszkolny i świetlica pełni dyżur dla dzieci zgłoszonych u wychowawców do wtorku 14.06.2022r.