Szanowni Rodzice!

Dyrektor informuje, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na rok 2022/2023 dzień 31 października 2022 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu szkoła organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających na świetlicę (nie zapewnia obiadów), które będą tego potrzebować. Informację o pobycie dziecka na świetlicy należy zgłosić do wychowawcy do dnia 26.10.2022 r. do godz.12.00.

Oddział przedszkolny pracuje w tym dniu normalnie.